Oracle akademija je neprofitna organizacija kompanije Oracle koja postoji sa ciljem edukacije mladih u oblasti kompjuterske tehnologije. Oracle akademija – inicijativa koja podrazumeva uvođenje Oracle tehnologije i aplikacija u osnovne i srednje škole, više škole i na fakultete, uz pomoć kojih će učenici i studenti biti u mogućnosti da razvijaju univerzalne veštine i sposobnosti (na primer veštine prezentacije, pregovaranja, ali i rada na računaru, programiranja, korišćenja Interneta itd.) koje će im pomoći u budućoj karijeri, nezavisno od oblasti poslovanja.  Zahvaljući angažovanju profesora informatike Nemanje Radosavljevića naša škola je postala partner Oracle akademije.

Orackle je vodeća kompanija koja pokriva servise baza podataka i informacionih sistema, kao i Java programskih rešenja. Kompanija ostvaruje i saradnju sa edukacionim ustanovama u svetu, obezbeđujući pri tom sopstvene resurse i ekspretizu, kao i  edukovanja mladih stručnjaka iz oblasti ICT-a. Jedan od ciljeva njihove akademije je implementacija svog viđenja kompjuterskog obrazovanja u što većem broju zemalja u svetu. Takođe Orackle kompanija pruža nastavnicima mogućnost pohađanja besplatnih kurseva koje akademija organizuje.

Nama je velika čast i zadovoljstvo što smo postali partner u obrazovanju jednoj tako velikoj firmi.

Orackle akademija