srpski jezik Jeremić Slavica VI-3
Knežević Ristić Svetlana VIII-3
Mitić Vera V-1
Filipović Jovana
engleski jezik Radosavljević Jelena VII-2
Stojanović Rada VIII-4
Sabov Ana
Jovanović Mirjana
ruski jezik Sabov Milina VII-1
Protić Dragana
francuski jezik Jakić Silvija
matematika Žujović Bojana VII-4
Milutinović  Milena
Karadžić Maja
Stojanović Nebojša
geografija Tomić Jelena
Dejanović Stoisavljević Valentina VII-3
istorija Novičić Svetlana
Pakić Stanka
biologija Maksimović Nataša
Milutinović Jasmina VI-2
fizika Maksimović Nikolić Slobodanka VII-2
hemija Živković Ksenija VIII-1
tehničko obrazovanje Stojanović Branko V-4
Joksimović Dušanka VI-1
Nenadović Marijana V-2
muzička kultura Pajić Biočanin Jelena V-3
likovna kultura Erić Zoran
fizičko vaspitanje Kosorić Dušan
Todorčević Čedo
Vujičić Vladan VI-4
informatika i računarstvo Radosavljević Nemanja