Članovi školskog odbora za 2014/15. godinu

Bojana Žujović Članovi ispred nastavničkog veća
Vladan Vujičić
Danijela Đaković
Katarina Marinković Članovi ispred saveta roditelja
Violeta Milovanović
Katarina Milanović
Zoran Živanović Članovi ispred lokalne zajednice
Dejan Marković
Nikola Denić