Članovi saveta roditelja OŠ Knez Lazar u školskoj 2014/2015:

1-1 Dragana Vlasonjić
1-2 Saša Rakić
1-3 Irena Ranković
1-4 Bojana  Nedeljković
2-1 Dušica Milanović
2-2 Slađana Mačenovski
2-3 Slobodanka Milanović
2-4 Milena Jakovljević
3-1 Svetlana Blagojević
3-2 Violeta Milovanović
3-3 Dragan Jovanović
3-4 Aleksandra Simić
3-5 Saša Vlajić
4-1 Sanja Tomić
4-2 Tamara Kragić
4-3 Tamara Đurđević
5-1 Olivera Pinter
5-2 Sanja Verbabić
5-3 Ljiljana Milutinović
5-4 Jelena Adamović
6-1 Vesna Kovačević
6-2 Daliborka Matijašević
6-3 Slobodan Filipović
6-4 Katarina Marinković
7-1 Sanja Milanović
7-2 Željko Petković
7-3 Dragana Živojinović
7-4 Miomir Radišić
8-1 Natalija Marković
8-2 Gordana Popović
8-3 Goran Mitrović
8-4 Aleksandar Despotović